Jak se v Berlíně daří integrace cizinců

30.11.2017

Echo Česko-německého kulturního jara 2017

Studijní a networkingová cesta do Berlína k tématu Integrace a pomoc cizincům

V rámci ozvěn projektu Česko-německé kulturní jaro 2017 pozval Goethe-Institut ve dnech od 9.11 do 11.11.2017 skupinu profesionálů, dobrovolníků a zástupců dvou pražských městských částí zabývajících se integrací cizinců, aby se v Berlíně dozvěděli více o historii i aktuální situaci v organizaci pomoci uprchlíkům. Naši hosté navštívili Böhmisch Rixdorf (Český Rixdorf), kde mohli nahlédnout do živé historie integračního procesu skupiny českých uprchíků, kteří se v Berlíně usadili v 18. století. Historie a současnost se prolínají také v dnešním Kreuzbergu, kde se od 70. let tohoto století usadila převážná část tureckých Gastarbeiter - migrantů. Další setkání se zástupci městských částí i NGOs pak osvětlila organizaci a strukturu pomoci uprchlíkům v současné situaci. Dojmy a zážitky účastníků přibližují vybrané úryvky a komentáře k cestě.

Čtvrtek: Čeští a syrští uprchlíci

Procházka Českým Rixdorfem s návštěvou Comenius-Garten (Zahrada Komenského) v doprovodu Henninga Viercka, zakladatele Zahrady 

"Neměla jsem tušení, že je Berlín a konkrétně čtvrť Neukölln tak spojená s českou historií a tím pádem i velmi "zkušená". Práce pana Viercka v Comenius-Garten mě nadchla na jednu stranu novátorstvím (výzkum vědeckého myšlení dětí), ale i spojením se starou moudrostí. V současné české situaci vnímám silnou historickou vykořeněnost k tématu imigrace a bylo by zřejmě vhodné takovou diskuzi o českých uprchlících a cizincích mezi Čechy více rozvinout." Magdaléna Wolfová, Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

"První den na návštěvě Comenius-Garten jsem si znovu uvědomila, že imigrace a integrace jsou permanentním procesem. To, co vidíme dnes v podobě různých migračních vln, v podstatě probíhalo permanentně. Zároveň to bylo důležité připomenutí, že všem, včetně Čechů se v průběhu dějin může stát a stálo se, že se ocitnou v postavení migranta/ky. Jako obzvlášť zajímavé mi přišlo hodnocení procesů změn v této části města ze strany pana Viercka: změna složení obyvatelstva, značný pokles dětí, nutnost budovu oplotit, gentrifikace, která vytlačuje méně movité lidi z části města. [...] Líbilo se mi, jak mluvil o tom, že park je otevřen všem, že tam neustále probíhají různé akce, že ten park, který kdysi sloužil českým náboženským uprchlíkům, v podstatě pokračuje v této tradici, nyní pro nějaké jiné uprchlíky - je tam ta kontinuita jakéhosi lidského osudu. Je úžasné, že se to podařilo udržet." Selma Muhič Dizdarevič, Sdružení pro integraci a migraci

"Česká stopa zde byla přímo hmatatelná. Architektura, názvy ulic, náhrobky na hřbitově, návštěva domu Motlových, vyprávění Henninga Viercka, živý odkaz J. A. Komenského a co víc, opakovaný důraz na to, že život následovníků původních exulantů je vydáván jako důkaz úspěšné integrace. Přiznám se bez mučení, že o této stopě jsem prakticky donedávna nevěděl." Petr Syrový, Městská část Praha 13


Návštěva sdíleného prostoru Sharehouse Refugio - Workshop & Storytelling se syrskou večeří

"Poté jsme se vydali do Refugia a to byl pro mě opravdu zážitek. Jednak jsem měla možnost o Refugiu slyšet už před návštěvou, a tak bylo velmi přínosné ho vidět na vlastní oči. Celý tento koncept, jak Refugio funguje, je pro mě jako pro sociální pracovnici, velmi zajímavý. Je to přínosný a originální způsob, jak propojovat majoritu s minoritou za aktivní účasti minority." Radka Helclová, Poradna pro integraci Praha

"Storytelling s následnou večeří v Refugio Cafe byl nesmírně zajímavý. Musím uznat, že to byl pro mě jeden z vrcholů celé cesty. Oceňuji, že se nám hostitel Samer takto otevřel, sdělil nám své osobní (často zraňující) pocity a seznámil nás se situací migrantů v Berlíně jejich vlastníma očima. Toto mi přijde jako velmi zásadní při komunikaci s majoritou, postavit to na konkrétních zkušenostech, konkrétního člověka. Jídlo, které připravila jeho partnerka bylo skvělé." Alena Makovcová, Organizace pro pomoc uprchlíkům

"Náš hostitel Samír pak vtipně mluvil o poznávání německých reálii, o chybách, které pochopitelně dělají jak Němci, tak cizinci, o tom co při integraci funguje, co ne. Velice jsem s ním soucítila, když mluvil o důvodech pro opuštění Sýrie, o tom jak miloval svůj život, který musel opustit, o tom, jak mu v Německu pomáhali, jak ho i s rodinou podporovali a jak si ten nový život musel znovu vybudovat." Selma Muhič Dizdarevič, Sdružení pro integraci a migraci

"Propojené bydlení, kavárna a místo na setkávání a komunikaci - taková místa by měli podporovat i městské části v Praze." Andrea Semancová, Centrum pro Integraci cizinců

Pátek: Struktury a organizace

Setkání s Lukasem Schultem, vedoucím občanské nadace Bürgerstiftung Neukölln, pracovní oběd s Ulrike Kind z Berlínského senátu, Julií Stadtfeld , koordinátorkou pro záležitosti utečenců čtvrti Reinickendorf, a Hannah Marquardt, koordinátorkou integračního spolku ImPULS

"Při naslouchání činnosti organizací se opakoval stále stejný princip - individuální zapojení a rovný lidský přístup. Cesta mě utvrdila v názoru, že je důležité ukazovat individuální tváře a jejich příběhy, které zamezí vylučování jednotlivců ze společnosti. Je důležité dávat příležitosti a šance." Magdaléna Wolfová, Centrum pro integraci cizinců

"Na dopoledním programu na radnici Neukölln, se mi líbilo vidět mechanismy německé neziskovky, porovnat je s činností naší organizace, v některých aspektech se inspirovat a jinde zase zjistit, že určité činnosti a aktivity děláme podobně". Alena Makovcová, Organizace pro pomoc uprchlíkům


"Na pracovním obědě mi přišlo jako výborný signál, že u něj byla přítomná i radní Stadtfeld, pověřenkyně pro integraci ve čtvrti Reinickendorf, to je něco co mi v obdobných situacích v Praze chybí. Naopak zkušenosti kolegyň z neziskových organizací mi připomněla situaci v Praze, kdy jsou lidi pracující v této oblasti pod silným tlakem, musí permanentně vyjednávat na mnoha úrovních a do toho také dělat fundraising, reporting, atd. Mluvili jsme i o syndromu vyhoření. Myslím si, že tato práce je jak u nás tak v Německu, nedoceněná, přehlížená a zároveň je jasné, že je potřebná a naplňující." Selma Muhič Dizdarevič, Sdružení pro integraci a migraci

Little Stage: Deutsch-tschechischer Begegnungsabend, neformální networking, s pohoštěním

Sobota: Jeden den v Kreuzbergu

Prohlídka Muzea Friedrichshain-Kreuzberg k tématu integrace turecké menšiny komentovaná procházka Kreuzbergem, návštěva mešity Merkez a následný typický oběd v restauraci Mercan

"Třetí den jsme měli tu čest poznat Kreuzberg. Navštívili jsme místní muzeum a poznali okolí. Průvodce nás uvedl do historických souvislostí dané lokality a navíc nás seznámil se svým osobním příběhem a migračním původem. Přiblížil nám hlavně turecké Gastarbeitery a historické souvislosti od 60. let až do současnosti. Příběhy o tom, jak se tvořili uzavřené komunity a poté zase otevírali, byly pro mě velmi zajímavé." Radka Helclová, Poradna pro integraci Praha

"Návštěva mešity byla krásná, protože tato konkrétní mešita je něco jako komunitní centrum, otevřena všem, velmi jsem ocenila, že po nás nikdo nechtěl, abychom se zahalovaly (jak říkal náš průvodce, místní imám, je lepší když nás ženy budou navštěvovat, když se podívají, co děláme, než aby byly vyloučené u důvodu dress code." Selma Muhič Dizdarevič, Sdružení pro integraci a migraci

A co říct na závěr?

"Cesta pro mě byla velkým přínosem. Jako Multikulturní centrum se sice nezabýváme přímou sociální prací s cizinci, ale naším posláním je komunikovat témata migrace a integrace s širokou veřejností. Velmi často se při diskuzi s odpůrci migrace setkáváme s argumentací, že Německo současnou "uprchlickou vlnu" nezvládá, že v německých městech panuje chaos a přestávají být pro občany bezpečná. Studijní cestu pořádanou Goethe Institutem jsem vnímala jako skvělou příležitost přesvědčit se na vlastní oči, o tom, že to tak není a získat podklady k tomu, abychom dokázali argumentovat."Zuzana Schreiberová, Multikulturní centrum Praha

"Celkově moc moc děkuji za příležitost zúčastnit se této cesty. Byl skvěle sestaven program, kdy jsme se dozvěděli pohledy na aktuální situaci opravdu ze všech úhlů pohledu, což je pro vytvoření objektivního názoru podstatné a v českém prostředí to trochu chybí (spíše je to ve vztahu k cizincům takové "o nás, bez nás"). Kromě toho oceňuji možnost poznat kolegy z dalších neziskovek, které se věnují stejnému tématu a navázat s nimi spolupráci." Alena Makovcová, Organizace pro pomoc uprchlíkům

"Díky procházkám doplněným o informace ohledně vývoji obou městských části jsem si dokázala vytvořit (i když dočasný) určitý vztah k několika místům (a potažmo i městu). Určitě se do několika míst chci vrátit a prozkoumat je hlouběji." Justyna Janowska, Multikulturní centrum Praha


Pokud budete v Berlíně a chcete se vydat po stopách našich účastníků cesty, přidáváme linky některých míst, o kterých byla výše řeč. Přejeme podobně silnou inspiraci!

Comenius-Garten: https://de.wikipedia.org/wiki/Comenius-Garten

Sharehouse Refugio: https://www.refugio.berlin/

FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum: www.fhxb-museum.de

Fotografie Jiří Jansch a Alena Makovcová